هزینه دوره های غواصی CMAS

هزینه دوره های غواصی CMAS چقدر است ؟ شاید برای شما اولین سوال باشد. ما در این جا هزینه دوره های آموزش غواصی CMAS را در جزیره کیش بیان کرده ایم

غواصی یک ستاره CMAS

   دوره آموزش غواصی یک ستاره CMAS  به صورت خصوصی در کیش

 قیمت دوره : 4.000.000 تومان

هزینه صدور گواهینامه ، لاگ بوک : 450.000 تومان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

غواصی دو ستاره CMAS

   هزینه دوره آموزش غواصی دو ستاره CMAS با گواهینامه به صورت خصوصی در کیش

قیمت دوره : 7.000.000 تومان

هزینه صدور گواهینامه ، لاگ بوک : 450.000 تومان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

غواصی سه ستاره CMAS

   هزینه دوره آموزش غواصی سه ستاره CMAS با گواهینامه به صورت خصوصی در کیش

قیمت : ؟

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   هزینه غواصی تفریحی مخصوص غواصان گواهینامه دار 

1 غواصی در سایت با عمق حداکثر  6 متر  : 200 هزار تومان

2 غواصی در سایت با عمق 10 تا 35 متر : 600 هزار تومان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Related Articles