مدرک غواصی CMAS

مدرک غواصی CMAS که گواهینامه بین المللی غواصی CMAS نامیده می شود را می توانید دریافت نمایند که برای هر دوره آموزشی شامل یک کارت شناسایی کوچک لاتین، یک کارت بزرگ لاتین و یک کارت بزرگ دو زبانه فارسی و انگلیسی صادره از سوی فدراسیون نجان غریق و غواصی ایران است .

در پایان دوره آموزشی کتاب آموزشی فارسی به همراه لاگ بوک (دفترچه ثبت غوص غواصی ) به شما ارائه می شود 

 

نمونه ای از مدارک غواصی CMAS 

 مدرک غواصی CMAS

 

مدرک غواصی CMAS

 

مدرک غواصی CMAS

Related Articles