ده قانون طلایی سیمس

ده قانون طلایی سیمس

قوانین مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هاست که از سوی cmas  به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین غواصان عمل می‌کند. 

 
قوانين طلايي CMAS

1- هرگز از داخل نیزارها و مناطق مرجانی زنده و یا گیاهان دریایی وارد آب نشوید

2- شناوری خود را کنترل کنید

3- فاصله خود را از مرجانها و حیوانات حفظ کنید و هرگز رسوبات ته نشین شده را به حرکت در نیاورید

4- در جریان غوص ها از قایق، نسبت به محل انداختن لنگر مواظب باشید

5- از تعقیب و لمس کردن و غذا دادن به حیوانات خطرناک خودداری کنید

6- هرگز ماهی ها را برای تفریح شکار نکنید و به فکر جمع آوری یا فروش مرجان ها و صدف ها نباشید

7- هنگامی که در غارها غواصی می کنید متوجه باشید که حبابهای هوا و تماس های ساده ممکن است حیات حساس آنها را به خطر اندازد

8- مکان های غواصی را پاکیزه نگه دارید

9- اطلاعات خود را نسبت به دنیای زیر آب افزایش داده و از تخریب آن خودداری کنید

10- دوستان خود را نیز به رعایت این قوانین تشویق نمایید


چاپ   ایمیل

Related Articles